Ngân hàng VDB Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.