Chi nhánh Bắc Giang ngân hàng VDB

  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Lưu - Thị xã Bắc Giang
  • Số điện thoại: 0204 3856 211
  • Số điện thoại cũ: 0240 3856 211 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0204 3857 011
  • Số Fax Cũ: 0240 3857 011

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Giang


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Bắc Giang ngân hàng VDB

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác