Ngân hàng The Vietnam Development Bank Bắc Giang

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất The Vietnam Development Bank Bắc Giang


Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bắc Giang