Ngân hàng VDB Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.