Chi nhánh VDB Trà Vinh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Trà Vinh


  • Thị Xã Trà Vinh
  • Chi nhánh Trà Vinh

    67A Trưng Nữ Vương - Thị xã Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Trà Vinh