Ngân hàng VDB Thành Phố Sóc Trăng Sóc Trăng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Sóc Trăng.