Chi nhánh VDB Sóc Trăng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • Chi nhánh Sóc Trăng

    16A Trần Hưng Đạo - Thị xã Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng