Ngân hàng VDB Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hạ Long.