Chi nhánh VDB Quảng Ninh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hạ Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Quảng Ninh


  • Thành Phố Hạ Long
  • Chi nhánh Quảng Ninh

    3 Đường Đông Hồ - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Quảng Ninh