Ngân hàng VDB Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.

  • Sở Giao dịch II

    229 Đồng Khởi-Phường Bến Nghé - Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh