Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VDB Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận 1 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VDB Hồ Chí Minh


  • Quận 1
  • Sở Giao dịch II

    229 Đồng Khởi-Phường Bến Nghé - Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hồ Chí Minh