Ngân hàng VDB Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.