Chi nhánh VDB Hải Phòng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ngô Quyền 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Hải Phòng


Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hải Phòng