Ngân hàng VDB Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.