Chi nhánh VDB Gia Lai

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • Chi nhánh Gia Lai

    2A Hoàng Hoa Thám - Thành phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Gia Lai