Ngân hàng VDB Thành Phố Điện Biên Phủ Điện Biên

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Điện Biên Phủ.