Chi nhánh VDB Điện Biên

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Điện Biên Phủ 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Điện Biên


  • Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Chi nhánh Điện Biên

    908 Đường 7/5 - Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Điện Biên