Ngân hàng VDB Chi nhánh Ninh Thuận

  • Địa chỉ: 28 Đường 16/4 - Thị xã Phan Rang Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận
  • Số điện thoại: 0259 824 540
  • Số Fax: 0259 824 569
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Ninh Thuận

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Ninh Thuận


Các chi nhánh khác