Chi nhánh Ninh Thuận ngân hàng VDB

  • Địa chỉ: 28 Đường 16/4 - Thị xã Phan Rang Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận
  • Số điện thoại: 0259 824 540
  • Số điện thoại cũ: 068 824 540 (Mã vùng cũ)
  • Số Fax: 0259 824 569
  • Số Fax Cũ: 068 824 569

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Ninh Thuận


Hãy cùng tham gia đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của Chi nhánh Ninh Thuận ngân hàng VDB

Review - Đánh giá

Hiện tại đang không có đánh giá nào

Gửi đánh giá

Các chi nhánh khác