Chi nhánh VDB Ninh Thuận

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Ninh Thuận


  • Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
  • Chi nhánh Ninh Thuận

    28 Đường 16/4 - Thị xã Phan Rang Tháp Chàm - Tỉnh Ninh Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Ninh Thuận