Chi nhánh VDB Hải Dương

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hải Dương 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Hải Dương


  • Thành Phố Hải Dương
  • Chi nhánh Hải Dương

    56 Đường Hồng Quang - Thành phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hải Dương