Ngân hàng VDB Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đông Hà.