Ngân hàng VDB Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tuy Hòa.