Ngân hàng VDB Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.