Ngân hàng VDB Thành Phố Nam Định Nam Định

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nam Định.