Ngân hàng VDB Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.