Ngân hàng VDB Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hưng Yên.