Ngân hàng VDB Thành Phố Hà Tĩnh Hà Tĩnh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hà Tĩnh.