Ngân hàng VDB Thị Xã Cao Bằng Cao Bằng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Cao Bằng.