Ngân hàng VDB Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ninh Kiều.