Ngân hàng VDB Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phan Thiết.