Ngân hàng VDB Thành Phố Qui Nhơn Bình Định

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Qui Nhơn.