Ngân hàng VDB Thành Phố Vũng Tầu Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vũng Tầu.