Chi nhánh VDB Ninh Bình

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Ninh Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Ninh Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Ninh Bình


  • Thành Phố Ninh Bình
  • Chi nhánh Ninh Bình

    Đường Lê Hồng Phong - Thị xã Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Ninh Bình