Chi nhánh VDB Lạng Sơn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Lạng Sơn


  • Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi nhánh Lạng Sơn

    53 Lê Lợi - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Lạng Sơn