Chi nhánh VDB Lai Châu

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lai Châu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Lai Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Lai Châu


  • Thị Xã Lai Châu
  • Chi nhánh Lai Châu

    Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Lai Châu