Chi nhánh VDB Kon Tum

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Kon Tum. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Kon Tum 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Kon Tum


  • Thành Phố Kon Tum
  • Chi nhánh Kon Tum

    84B Phan Chu Trinh - Thị xã Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Kon Tum