Chi nhánh VDB Hà Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hà Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phủ Lý 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Hà Nam


  • Thành Phố Phủ Lý
  • Chi nhánh Hà Nam

    3 Đường Trần Phú - Thị xã Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hà Nam