Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VDB Hà Giang

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hà Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Hà Giang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VDB Hà Giang


  • Thị Xã Hà Giang
  • Chi nhánh Hà Giang

    10 Đường Bạch Đằng - Thị xã Hà Giang - Tỉnh Hà Giang

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Hà Giang