Chi nhánh VDB Bến Tre

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bến Tre. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bến Tre 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Bến Tre


  • Thành Phố Bến Tre
  • Chi nhánh Bến Tre

    172 Đường Hùng Vương - Thị xã Bến Tre - Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bến Tre