Chi nhánh VDB Bắc Kạn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VDB Bắc Kạn


Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Bắc Kạn